Privacyverklaring

Yogapraktijk PUUR, waarvan OverGangsters onderdeel is, vindt jouw privacy belangrijk en wil transparantie bieden over de gegevens die we verzamelen, hoe we die gebruiken en over jouw rechten in het beheren van deze informatie. Je leest dat in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Dit document is voor het laatst aangepast op 22 mei 2020 te ‘s-Hertogenbosch.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

www.puuryoga.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken, anders dan uiteengezet in deze verklaring. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over ons

www.puuryoga.nl wordt beheerd door Helga van Geldrop – van Roon. Zij is de eigenaresse van Yogapraktijk PUUR.  Helga is voor vragen over deze privacyverklaring te bereiken via info@puuryoga.nl en 06-43460755.

Onze gegevens zijn:
Yogapraktijk PUUR
Ackersdijckstraat 8
5212 GL  ‘s-Hertogenbosch
KvK 17258015

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IP-adres

Met welk doel gebruiken we persoonsgegevens

Yogapraktijk PUUR verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende redenen:

 • Je voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met de gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen, niet met gegevens die via onze contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn.
 • Je voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer die je invult bij een formulier voor een offerteaanvraag en contactformulier, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken en/of te antwoorden op de contactaanvraag. We slaan deze gegevens op in Autorespond en zullen je hier éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de desbetreffende formulieren staat dit ook aangegeven.
 • We verwerken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die je met ons hebt gesloten.
 • Yogapraktijk PUUR verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opslag van jouw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van Autorespond. Meer informatie over het privacybeleid van Autorespond vind je hier.

Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een gratis online workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

Yogapraktijk PUUR verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met op met de eigenaresse Helga via info@puuryoga.nl of 0643460755.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
​Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Google Analytics

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Door de geanonimiseerde functie wordt jouw IP-adres nadrukkelijk niet gebruikt. Het is dan ook onmogelijk om je persoonlijk te herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.
Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.puuryoga.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies of een andere privacybeleid hanteren dan wij. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Yogapraktijk PUUR wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@puuryoga.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

In je eerste les wordt je gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin je verklaart de docente en Yogapraktijk PUUR niet verantwoordelijk te houden voor eventuele blessures, klachten of fysieke problemen tijdens of na de les. Dit formulier bevat jouw naam en handtekening, bewaren we lokaal en wordt uiterlijk 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst vernietigd.

Wijzigingen privacyverklaring

Yogapraktijk PUUR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien je een overeenkomst met ons hebt, stellen we je hiervan via de mail op de hoogte. De actuele privacyverklaring is terug te vinden op de website van Yogapraktijk PUUR www.puuryoga.nl en op te vragen via info@puuryoga.nl.

info@puuryoga.nl

06 43460755

OverGangsters verbindt

~

Privacyverklaring

p

Disclaimer

© OverGangsters 2023